Rapportering

Et hurtigt overblik

Effektive rapporteringsværktøjer hjælper med at identificere tilbagevendende vagtdækningsproblemer. For eksempel er det muligt at visualisere bemanding af vagtdækning pr. dag, kvalifikationer eller køretøjer.

Derved understøtter FireServiceRota beslutningstagerne i kontinuerligt at forbedre vagtdækningen .

FireServiceRotas rapporter kan nemt eksporteres til fx ODIN

Rapporteringsværktøjer

Dynamiske dashboards

Dashboards giver et hurtigt overblik over brandstationens vagtstatus. FireServiceRota's Dashboard-modul giver værdifulde oplysninger om alle positioner og enhver afdeling. Dashboardet kan tilpasses til ethvert informationsbehov via en 'drag-and-drop' funktionalitet.

Visning af hændelse

Så snart en hændelse kommer ind, skifter stationens Dashboard til hændelses tilstand, hvilket viser stationens placering, ruten til hændelses placeringen, besætningen, der bekræftede deres tilstedeværelse og deres forventede ankomsttidspunkt. Det viser også eventuelle underbemanding i sidste øjeblik, og det kan advare off-duty personale, hvis det er nødvendigt.

Statistik for vagtdækning

Visuelle rapporter hjælper stationsledere med at identificere om og hvornår stationen var under belastning. Dette er et nyttigt værktøj til at identificere tidspunkter på ugen med tilbagevendende underbemanding og i bekræftende fald, med hvilke manglende færdigheder.

Statistikker over mandskabers tilrådighed

Denne rapport viser generelle statistikker om mandskabets tilgængelighed i forskellige perioder i en uge. Den giver også indblik i, om de er tilgængelige, når det tæller.

Rapporter om hændelser

Efter en hændelse oprettes der automatisk en hændelsesrapport. Denne viser, hvornår og hvor hændelsen indtraf, hvem der var til rådighed på det tidspunkt, hvem der bekræftede tilkaldet og i hvilken rolle eller kapacitet. Disse informationer er fundamentale for lønintegration.

Statistikker over mandskabers deltagelse i hændelser

Denne rapport indeholder detaljerede oplysninger om mandskabets deltagelse i hændelser. Den besvarer spørgsmål som: Hvor ofte en brandmand deltager i hændelser og i hvilken rolle (indsatsleder, chauffør, osv.), hvor ofte han dukker op på stationen, kun for at opdage, at de nødvendige ressourcer allerede er tilstede.
Rapporten sikrer, at hændelser fordeles retfærdigt mellem mandskabet, øger motivationen og holder styr på kvalifikationer og kompetencer.