Integration til lønsystemer

Præcis og pålidelig

Nemt eksportere data fra FireServiceRota til dit lønsystem for at sikre en rimelig og korrekt aflønning af det udførte arbejde.

Nemt at holde styr på arbejdstimer

FireServiceRota holder styr på brandmændenes tilrådighed og vagter, samtidig med at den også tager højde for hændelsesrelaterede aktiviteter.

Resource Management systemet indsamler værdifulde data om brandmændenes roller og aktiviteter samt hændelsesdetaljer, der kan påvirke betaling, som fx placering og varighed af hændelsen.

FireServiceRota har en robust integration, der kan eksportere alle detaljer af relevante oplysninger til brand- og redningstjenestes lønsystem, uanset hvor komplekse lønreglerne er.

Aflønningsregler kan også konfigureres og justeres på en fleksibel måde for at opfylde dine behov.

Desuden har hver brandmand adgang til en individuel oversigt af deres udestående aflønning.


Revision

FireServiceRota 's modul til lønsystemer har enstreng adgangskontrol,der sikrer følsomme konti og data. Kun ledere med særlige systemprivilegier kan få adgang til disse samt tilladelse til at ændre vagter op til 6 uger bagud. En sådan ændringlogges og overvågesi en særlig rapport.

Aktivitetsrapporter kan kun udfyldes af en leder og vil som en led i 4-Eyes-proces blive kvalitetssikret af en anden leder. Når rapporten er fuldført, er den låst og kan ikke længere ændres.

Alle vagter og opdateringer af aktiviteter logges og revideres
ved at registrere, hvad der er ændret, hvornår og af hvem. Dette giver dokumentation af historiske ændringer og giver indsigt i, hvem der var involveret, og hvornår ændringerne blev foretaget.


Funktioner

Gennemse og godkend aktivitetsrapporter

Ledere kan gennemgå og ændre rapporter om arbejdstimer og under hvilket koncept. Overordnede kan redigere, afvise eller acceptere dem.

Match aktiviteter med lønkoder

FireServiceRota 's lønningsmodul behandler data, så de matcher enhver udført aktivitet med den tilsvarende lønkode, og afgør, om aktiviteten berettiger betaling.

Brugerdefineret output
Filer

Outputtet er en brugerdefineret fil, der er designet til beredskabets særlige lønsystem. Felterne, formatet og frekvensen aftales sammen med kunden.

Advarsler om manglende oplysninger

FireServiceRota advarer, hvis der mangler godkendelse før eksporten. Ændringer eller tilføjelser kan foretages senere af autoriseret personale. Systemet kan identificere ændringer med henblik på at oprette en supplerende eksportfil.