Stationer med både fuldtids- og deltidsbrandmænd

Effektivitet og robusthed

FireServiceRota støtter samarbejde mellem fuldtidsstationer og stationer bemandet med tilkaldevagter. Systemet gør det muligt at udveksle personale i tilfælde af mandskabsbehov.

Effektiv support

Administration af vagtsystemer med det fleksible planlægningssystem, der effektiviserer vagtbytning mellem fuldtids- og tilkaldestationer, optimerer bemandingsniveauer og forebygger overtid.

Vagtplanlæggere kan identificere stationer med mandskabsdækning, der imødekommer de nødvendige bemandingsniveauer og tildele overskudsmandskab til øvrige stationer i nærheden, som har brug for ekstra mandskab.

Dette bidrager til at skabe balance mellem familie og arbejde samt på samme tid at øge beredskabets robusthed og sikre, at arbejds-, fagforenings-og forretningsregler overholdes.


FireServiceRotas funktioner: