Fuldtidsansatte

Opnå øget fleksibilitet

FireServiceRota understøtter enhver bemandingsmodel for fuldtidsstationer. Det giver den rette detaljeringsgrad og sikrer en fuld funktionsdygtig bemanding og robusthed.

Personale og planlægningsmedarbejdere kan tjekke opfyldelsen af servicemålsætninger og nemt fordele arbejdsbyrden.

Understøtte detaljerede arbejdsgange i forbindelse med fx ikke-operationelt arbejde, sygdom, uddannelse eller beredskabets robusthed ved at specificere yderligere "reservationskoder" for en vagt.

Funktioner

Fair overtidsfordeling

Fordeler overtidsvagter på en fair måde - baseret på individuelle præferencer og kvalifikationer.

Regionalt kort

FireServiceRota kan i realtid vise ressourcernes tilrådighed for en eller flere brandstationer på en enkelt skærm .

Byt vagter

Effektivisering af vagtbytte uden manuelle anmodnings-og godkendelsesprocesser.

Tjek servicemål

Personale og vagtplanlægningsansvarlige kan spore opfyldelsen af mål og nem fordeling af arbejdsbyrden.

Booking koder

Understøtter detaljerede arbejdsgange relateret til fx ikke-operationelt arbejde, sygdom, uddannelse eller beredskabets robusthed ved at specificere yderligere reservationskoder for en vagt.

Overholdelse af arbejds- og EU-regler

FireServiceRota tager hensyn til arbejds-, fagforenings- og forretningsregler og tildeler automatisk helligdags- og overtidsvagter til relevante brandfolk på vagt.

Optimer bemandingen og økonomiske omkostninger.

FireServiceRota giver øget frihed og fleksibilitet ved at tillade bytning af vagter uden at skulle igennem manuelle anmodnings- og godkendelsesprocesser. Dette er med til at give balance i familiel- og arbejdslivet.

Hvis der skal indkaldes ekstra mandskab, hjælper FireServiceRota med at identificere personale, der står til rådighed, forebygge overtid og balancere arbejdsbyrden.