Smartphone App

Din brandstations Resource Management system i din hule hånd.

Vores app giver dig adgang til nyttig information og funktionalitet:

• Aktuel og forventet tilrådighedsstatus for hver af de stationer, som brugeren har adgang til.

• Foretag hurtige ændringer i din tilgængelighed, eller start et vagtbytte/swap.

• Hændelsestilstand, der viser respondernterne og giver brugeren mulighed for at bekræfte/afvise fremmøde (valgfri). Dette er også muligt via enhedens låseskærm, hvilket fremskynder responsprocessen.

• Brugeren får besked med en klar hørbar alarm.

• Læs og besvar meddelelser og servicemeddelelser.

• Bekræftelse af deltagelse.